Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Pytania i odpowiedzi PO IG


Program Opearcyjny Innowacyjna Gospodarka
(PO IG) jest programem ogólnokrajowym, w którym rolę Instytucji Wdrażającej pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), przekazując część zadań związanych z wdrażaniem powyższego Programu Operacyjnego poszczególnym regionalnym instytucjom finansującym (RIF) w całym kraju. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. pełni rolę RIF w ramach PO IG odpowiadając za wdrażanie  Działań  4.2, 4.4, 6.1, 8.1 i 8.2 na terenie województwa pomorskiego.

Poniżej prezentujemy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z PO IG i wdrażanymi przez ARP S.A. Działaniami, w formie odnośników do strony internetowej Instytucji Wdrażającej - PARP.
 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie