Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów


Tutaj znajdą Państwo informacje o ogłoszonych konkursach i ich wynikach. Konkursy ogłaszane są zgodnie z Harmonogramem ogłaszania naborów wniosków w ramach RPO WP 2014 - 2020.

 

 

Ogłoszenia konkursów w ramach RPO WP 2014 - 2020