Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
ZP.17.2019 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Zakup dostępu do systemu rekrutacyjnego wraz z usługą wsparcia
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-24 15:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2019-05-24
Data końca składania ofert: wtorek 2019-06-04 godz. 12:00
Oznaczenie: ZP.17.2019
Szczegółowa informacja:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: zakup dostępu do systemu rekrutacyjnego wraz z usługą wsparcia.

 • zdarzenie opublikował: Katarzyna Kaparska
  data dodania: 2019-05-24 15:11
Załączniki:
 • SIWZ414.57kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Grzyb
   data wytworzenia informacji: 2019-05-24
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2019-05-24 15:16
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ334.71kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Grzyb
   data wytworzenia informacji: 2019-05-24
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2019-05-24 15:16
 • Załącznik nr 1A do OPZ - identyfikacja wizualna6.4MB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Grzyb
   data wytworzenia informacji: 2019-05-24
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2019-05-24 15:16
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy181.39kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Grzyb
   data wytworzenia informacji: 2019-05-24
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2019-05-24 15:16
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy366.06kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Grzyb
   data wytworzenia informacji: 2019-05-24
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2019-05-24 15:16
 • Załączniki nr 4-8 do SIWZ182.73kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Grzyb
   data wytworzenia informacji: 2019-05-24
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2019-05-24 15:16
zmiana treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-26 10:27
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: ZP.17.2019
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Grzyb
  data wytworzenia informacji: 2019-05-27
 • zdarzenie opublikował: Katarzyna Kaparska
  data dodania: 2019-05-27 14:59
Załączniki:
 • Wyjaśnienie treści SIWZ103.69kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Grzyb
   data wytworzenia informacji: 2019-05-27
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2019-05-27 14:59
Wyjaśnienie treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-26 10:47
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: ZP.17.2019
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Grzyb
  data wytworzenia informacji: 2019-05-29
 • zdarzenie opublikował: Anna Bochyńska
  data dodania: 2019-05-29 09:01
Załączniki:
 • Wyjaśnienie treści SIWZ192.93kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Grzyb
   data wytworzenia informacji: 2019-05-29
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2019-05-29 09:02
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-26 10:57
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: ZP.17.2019
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Grzyb
  data wytworzenia informacji: 2019-06-04
 • zdarzenie opublikował: Anna Bochyńska
  data dodania: 2019-06-04 13:40
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert164.24kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Grzyb
   data wytworzenia informacji: 2019-06-04
  • załącznik opublikował: Anna Bochyńska
   data dodania: 2019-06-04 13:27
Informacja o wynikach postępowania
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-26 11:32
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: ZP.17.2019
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Grzyb
 • zdarzenie opublikował: Barbara Merchel - Czech
  data dodania: 2019-06-12 11:28
Załączniki:
 • Informacja o wyniku postępowania172.21kB
  ZP.17.2019
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Grzyb
   data wytworzenia informacji: 2019-06-12
  • załącznik opublikował: Barbara Merchel - Czech
   data dodania: 2019-06-12 11:33
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-28 09:02
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)
Oznaczenie: ZP.17.2019
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Grzyb
  data wytworzenia informacji: 2019-06-26
 • zdarzenie opublikował: Anna Bochyńska
  data dodania: 2019-06-26 09:24
Załączniki:
[drukuj]

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie