Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Badanie zachowania trwałości projektu

Uprzejmie informujemy Beneficjentów RPO WP na lata 2007-2013, którzy zakończyli realizacje projektów, iż ARP S.A rozpoczyna badanie zachowania trwałości projektów.

W związku z powyższym, począwszy od lutego 2015 r., przesłane zostaną do Beneficjentów wzory sprawozdań, które należy wypełnić i przekazać do ARP S.A.  Wzór przedmiotowego sprawozdania wraz z instrukcją jego wypełniania znajdą Państwo poniżej.

Obowiązek zachowania trwałości projektu wynika z  umowy o dofinansowanie oraz art. 57 pkt 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Wskazane powyżej dokumenty nakładają na Beneficjenta w szczególności obowiązki utrzymania założonego w projekcie celu i docelowych wartości wskaźników, jak również niedokonywania znaczącej modyfikacji w okresie 3 (5) lat od dnia zakończenia realizacji projektu (definicja zakończenia projektu znajduje się w par. 1 zawartej umowy o dofinansowanie).

Wszelkie wątpliwości związane z wypełnianiem sprawozdania prosimy kierować do pracowników Sekcji Kontroli ARP S.A. pod adres email: kontrola@arp.gda.pl lub pod nr tel. 58 32 33 104, 58 32 33 204, 58 32 33 205, 58 32 33 238, 58 32 33 241, 58 32 33 244, 58 32 33 274.

  • data: 2015-02-11

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie