Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Dokumenty do pobrania


Procedura przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działań OP 1 RPO WP 2007-13 wynika z aktów prawnych Unii Europejskiej i Polski oraz wytycznych ministerialnych i dokumentów, które powstają na szczeblu regionalnym.
 


Ponadto zapraszamy do zapoznania się z informacjami i dokumentami zamieszczonymi na stronach internetowych:
 


Informacji dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 udzielają konsultanci  Punktu Informacyjnego RPO WP pod nr tel. (58) 32 33 236 i adresem e-mail: informacje@arp.gda.pl


 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie