Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Informacja dotycząca procedury naboru wniosków dla przedsiębiorców z branży czasu wolnego

     

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach doniesieniami medialnymi dotyczącymi przeprowadzonego przez ARP SA w czerwcu bieżącego roku, naboru w nadzwyczajnym trybie wezwania konkursowego (2.2.1_3), poniżej przedstawiamy kluczowe informacje  dotyczące tego procesu.

W odpowiedzi na katastrofalną sytuację pomorskich mikro i małych firm działających w branży przemysłu czasu wolnego, związaną z epidemią COVID – 19 i brak tego typu wsparcia ze strony instytucji rządowych, Samorząd Województwa Pomorskiego zdecydował się na specjalny nabór ogłoszony w trybie nadzwyczajnym skierowany właśnie do MSP z tego sektora gospodarki.

Środki finansowe przeznaczone na ten nabór pochodziły z funduszy europejskich wdrażanych na poziomie regionalnym przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Samorząd mając na uwadze, iż rządowe tarcze finansowe nie trafiają do wielu grup przedsiębiorców i często nie są to środki wystarczające, podjął decyzję o dodatkowym  wsparciu branży przemysłu czasu wolnego rezygnując z wcześniej zapisanych aktywności (uzbrojenia terenów inwestycyjnych czy dofinasowania prac badawczo rozwojowych)

Głównym zamysłem dedykowanego  wezwania było umożliwienie błyskawicznego pozyskania środków finansowych na inwestycje i bieżącą działalność. Przyjęto taką formułę, aby przedsiębiorcy otrzymali dofinansowanie w możliwie najkrótszym czasie, również ze względu na rozpoczynający się wówczas sezon turystyczny.

Wobec konieczności udzielenia wsparcia w specyficznych warunkach pandemii, w oparciu o Ustawę z dnia 3 kwietnia 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r, a także wytyczne Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zmodyfikowane i zatwierdzone zostały kryteria wyboru oraz przyjęto formę naboru ciągłego „do wyczerpania alokacji”. W związku z powyższym o przyznaniu dofinasowania decydowała kolejność na liście złożonych projektów. Należy podkreślić, że samo złożenie wniosku nie przesądza o automatycznym przyznaniu wsparcia. Projekt musi przejść pozytywnie weryfikację warunków formalnych, a potem poszczególne etapy oceny (spełnić kryteria formalne i wykonalności). Niemniej, ze względu na nadzwyczajną sytuację, zarówno kryteria, jak i formularz wniosku zostały w maksymalnym stopniu uproszczone. Dołożono też najwyższej staranności, żeby zasady przygotowywania projektów były w regulaminie naboru opisane w sposób czytelny.

Chcąc dotrzeć do jak najszerszej grupy pomorskich przedsiębiorców już w maju rozpoczęliśmy bardzo szeroką i „głośną” kampanię informacyjną. Dwa tygodnie przed naborem udostępniono wersję testową wniosku w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, tak aby wszyscy potencjalnie zainteresowani przedsiębiorcy mogli przygotować wnioski i przećwiczyć korzystanie z tego narzędzia.

Należy także podkreślić, że w żadnym wypadku nie można było eksportować automatycznie wersji testowej wniosku za pomocą jednego „kliknięcia wyślij” z wersji testowej do właściwego naboru w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych. Sposób i treść przeprowadzenia konkursu zostały skonsultowane z reprezentatywnymi dla wspomnianej branży organizacjami i zatwierdzone przez właściwe gremia, których członkami są organizacje pomorskich przedsiębiorców.

Dzięki uproszczonej procedurze oraz możliwości udziału  szerokiej grupy firm, konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Już na wstępnym etapie przygotowania w testowym Generatorze Wniosków, po tygodniu zarejestrowanych było 350, a po dwóch  tygodniach 650. Kreatywność, sprawność działania oraz  umiejętność określenia potrzeb związanych z funkcjonowaniem firm w nowej sytuacji zagrożenia Covid-19 spowodowały wyjątkowo duże zainteresowanie oraz tak szybką reakcję. Nabór wniosków zakończono po przekroczeniu alokacji konkursu o 100  % (60 mln zł). Finalnie wpłynęło 325 projektów pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw.

Zainteresowanie przedsiębiorców wynikało także z faktu, że wsparcie samorządu województwa dla tej branży było skierowane głównie na inwestycje, wydatki obrotowe stanowić mogły tylko dodatek do wydatków inwestycyjnych (do 30%). Bez wątpienia taki model wsparcia jest nieporównywalnie bardziej efektywny gospodarczo niż  kierowanie dotacji tylko na potrzeby bieżące przedsiębiorców do czego samorządy regionalne były zachęcane przez Ministerstwo Funduszy. Ta niekonwencjonalna forma wsparcia zastosowana w naszym regionie została także wysoko oceniona przez właściwe instytucje Komisji Europejskiej.

Dziś (28 sierpnia) dzięki zastosowaniu opisanej powyżej procedurze, wybranych już zostało 45 wniosków na łączną kwotę ponad 8,1 mln zł. Pozostałe wnioski oceniane i wybierane  są na bieżąco (https://www.arp.gda.pl/1213,wyniki-konkursow). Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Pomorskiego dofinasowane zostały bardzo ciekawe i ważne dla MSP projekty (patrz poniżej)[1].

Powyższe doświadczenie jest także apelem do władz centralnych, aby z nieporównywalnie większą siłą wesprzeć tą właśnie branżę polskiej gospodarki. I nie kwotą 30 czy 50 milionów złotych ale jej wielokrotnością; bo jak pokazał przykład naszego regionu można w sposób realny wspomóc branżę przemysłu czasu wolnego w czasie poCOVID-owym, tylko potrzebne są do tego odpowiednie fundusze.

 

 

[1] Ciekawy pomysł dzięki pozyskanej dotacji zamierza zrealizować Klub Podróżników Apetyt na Świat. Jej właściciel rzucił korporację aby żyć z pasji i zająć się organizacją imprez turystycznych. W ramach projektu planuje utworzyć bazę glampingową. Glamping to noclegi w luksusowych namiotach. Firma stworzy w ten sposób własną bazę noclegową, która umożliwi organizację większej ilości krajowych imprez turystycznych. Realizacja projektu poprawi atrakcyjność oferty i rozpocznie nowy etap w rozwoju firmy. Posiadanie własnych obiektów pozwoli samodzielnie zadbać o bezpieczne warunki sanitarne. Klienci będą mogli spędzać czas odpoczynku z dala od zatłoczonych miejsc turystycznych. Inwestycja jest szczególnie ważna dla poradzenia sobie z kryzysem z tego względu, iż do czasu epidemii firma czerpała 85% zysków z organizacji wyjazdów zagranicznych.

Z kolei przedsiębiorstwo Pod Bocianami w Grabowskiej Hucie, dzięki inwestycji zwiększy bazę noclegową o 9 nowych pokoi. Pozwoli to na jeszcze większe rozproszenie klientów na obszarze ośrodka wypoczynkowego, a także zwiększenie ich bezpieczeństwa sanitarnego. Poszerzenie możliwości noclegowych trwale podniesie konkurencyjność firmy.

Właściciel obiektu turystycznego Strusia Farma planuje osiągniecie podobnego celu dzięki zakupowi z pozyskanych środków placu zabaw, kontenera sanitarnego, instalacji fotowoltaicznej, elementów wyposażenia restauracji oraz myjki ciśnieniowej.

W gronie pierwszych firm, które zostały wybrane do dofinansowani jest również Pomelo Bistro. Pozyskane środki pozwolą na zmiany w zakresie działania firmy. Przedsiębiorstwo planuje rozszerzenie dotychczasowej gastronomicznej działalności stacjonarnej o sprzedaż mobilną. Dzięki pozyskanym środkom planuje także dostosowywać urządzenia kuchenne i produkcyjne do sprzedaży w modelu zdalnym. Firma poszerzy również ofertę produktową, a także zabezpieczy się w środki dezynfekujące i sprzęt ochrony sanitarnej. Realizacja inwestycji pozwoli do funkcjonowania w realiach pandemii COVID-19.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie