Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
ZP.1.2020 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Usługa wykonania według projektu ośmiu sztuk rollupów
data opublikowania zdarzenia: 2020-01-22 15:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-01-22
Data końca składania ofert: piątek 2020-01-31 godz. 08:15
Oznaczenie: ZP.1.2020
Szczegółowa informacja:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na usługę wykonania według projektu ośmiu sztuk rollupów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Silarski
  data wytworzenia informacji: 2020-01-22
 • zdarzenie opublikował: Anna Bochyńska
  data dodania: 2020-01-22 15:17
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-01-31 10:45
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: ZP.1.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Silarski
  data wytworzenia informacji: 2020-01-31
 • zdarzenie opublikował: Anna Bochyńska
  data dodania: 2020-01-31 10:41
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert41.76kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Silarski
   data wytworzenia informacji: 2020-01-31
  • załącznik opublikował: Anna Bochyńska
   data dodania: 2020-01-31 10:43
Informacja o wyniku postępowania
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-12 13:37
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: ZP.1.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Silarski
  data wytworzenia informacji: 2020-02-12
 • zdarzenie opublikował: Katarzyna Kaparska
  data dodania: 2020-02-12 13:38
Załączniki:
 • Informacja o wyniku postępowania232.08kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Silarski
   data wytworzenia informacji: 2020-02-12
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2020-02-12 13:39
[drukuj]

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie