Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Dokumenty rekrutacyjne do projektu Pomorzanki w Biznesie

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi do projektu Pomorzanki w biznesie. Poniżej prezentujemy zestaw gotowych do pobrania dokumentów, potrzebnych do wzięcia udziału w projekcie, takich jak Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pomorzanki w biznesie” wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Pomorzanki w biznesie” wraz załącznikami.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych odbędzie się zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa opisane w § 5. Zasady rekrutacji- etap I w terminie od dnia 15.12.2016r. do dnia 29.12.2016r. i będą przyjmowane w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. (Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk) złożone osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej czy kuriera kierowanej na ten sam adres.
 

Informacje dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie udzielane są pod numerami telefonu: 58 – 32 33 253 oraz 58 - 32 33 106.
 

Przypominamy!

W przypadku osiągnięcia dwukrotności zgłoszeń w stosunku do ilości uczestników przewidzianych w pierwszym naborze projektu - tj. 64 zgłoszeń, Agencja Rozwoju Pomorza może zamieścić informację o wcześniejszym terminie zakończenia naboru wniosków, na co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych.


Dokumenty do pobrania:

 

Kierownik projektu:
Katarzyna Moszczyńska
Tel : 58 – 3233143
E-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl

 

  • data: 2016-12-01
  • -

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie