Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Pomorzanki w biznesie

PROJEKT „POMORZANKI W BIZNESIE”


Przejdź do aktualnościPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2014-2020 DZIAŁANIE 5.7 NOWE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA 

 

Okres realizacji projektu:  01.10.2016 -  31.03.2019 

Budżet projektu łącznie: 2  890 331 zł, w tym dofinansowanie projektu: 2 716 297,90 mln zł


Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch naborach: 

I nabór – grudzień 2016r.  II nabór – II/III kwartał 2017r. 

Szczegółowe informacje dotyczące terminu naborów wraz z dokumentacją rekrutacyjną pojawią się wkrótce na stronie www. arp.gda.pl


Kto może wziąć udział w projekcie?

Kobiety, które mają ukończony 30 rok życia, nie pracujące i zamieszkujące województwo pomorskie, nie prowadzące firmy w ciągu ostatniego roku i spełniające warunki udziału w projekcie  

 

Cel projektu i szczegółowe działania:

Projekt zakłada wsparcie powstawania mikroprzedsiębiorstw poprzez realizację kompleksowego wsparcia w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej udzielanego 64 kobietom z obszaru całego woj. pomorskiego w wieku powyżej 30 lat pozostającym bez pracy. Celem projektu jest zwiększenie szans na trwałe zatrudnienie poprzez wsparcie tworzenia i utrzymania mikroprzedsiębiorstw.

Cele szczegółowe przedsięwzięcia:
Zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zakładania działalności gospodarczej przez 64 uczestniczki projektu, stworzenie 50 nowych miejsc pracy w ramach nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw - stworzenie nie mniej niż 10 dodatkowych nowych miejsc pracy w ramach dofinansowanych nowo utworzonych przedsiębiorstw.

Działania przewidziane w ramach projektu:

Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

  • diagnoza potrzeb szkoleniowych dla 64K,
  • szkolenia i doradztwo w zakresie ABC Przedsiębiorczości i pisania biznes planu przed założeniem działalności dla 64K,
  • szkolenia i doradztwo po założeniu działalności,  w tym także dodatkowe formy mentoring i facylitacja dla 50K, 

Wsparcie finansowe:

  • dotacja inwestycyjna dla 50os. maksymalnie w wys. 23 000zł (średnia wys. 18 400zł) 
  • wsparcie pomostowe dla 50os. średnio w wys. 1 440zł x 6 m-cy
  • przedłużone wsparcie pomostowe dla 40 osób średnio w wys. 1280zł x 6 m-cy

 

Pytania dotyczące udziału w projekcie prosimy kierować pod numer telefonu:  58 – 32 33 106

 

Kierownik projektu:
Katarzyna Moszczyńska 
Tel : 58 – 3233143 
E-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl

 

Przejdź do aktualności

 

  • data: 2016-11-21
  • -