Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Generator Wniosków o płatność MSP

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o płatność w Generatorze Wniosków o Płatność MSP uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Poradnikiem Beneficjenta RPO WP, gdzie znajdują się m.in. przykłady prawidłowo przygotowanych dokumentów księgowych, które stanowią załączniki do wniosku o refundację.


 


Generator Wniosków o płatność MSP (GWP-MSP) jest programem komputerowym umożliwiającym tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o płatność dla projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
.

UWAGA: Beneficjent jest zobowiązany do przygotowywania wniosków o płatność przy użyciu Generatora Wniosków o Płatność począwszy od dnia otrzymania od Agencji Rozwoju Pomorza S.A. pliku inicjującego GWP. Plik ten jest indywidualny dla każdego projektu realizowanego w ramach RPO WP 2007-13. Jednym z warunków akceptacji wniosku o płatność jest dostarczenie dokumentu w formie elektronicznej, zapisanego w formacie PDF oraz w formacie GWP (plik z rozszerzeniem *.gwp)


Do poprawnego działania programu wymagane są:
- system operacyjny z zainstalowanym środowiskiem JAVA 1.6.0_11 lub nowszym,
- zainstalowany Adobe Reader 8.0 lub nowszy.

 

INSTRUKCJA INSTALACJI GENERATORA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ MSP NA KOMPUTERZE
(wersja z instalatorem):

 • Krok 1 - Sprawdź czy na komputerze zainstalowane są wszystkie komponenty określone w wymaganiach,
 • Krok 2 - Ściągnij Generator Wniosków o Płatność ze strony Agencji Rozwoju Pomorza S.A.,
 • Krok 3 - Uruchom ściągnięty plik: GWP-MSP_ver_X.XX_Install.exe,
 • Krok 4 - Postępuj zgodnie z zaleceniami instalatora (instalator domyślnie instaluje aplikację w katalogu C:\GWP-MSP oraz tworzy skrót na pulpicie),
 • Krok 5 - Generator Wniosków o Płatność można uruchomić korzystając ze skrótu na pulpicie lub za pomocą pliku !start.cmd znajdującego się w katalogu docelowym aplikacji (domyślnie jest to katalog C:\GWP-MSP).
 • najnowsza wersja JAVA dostępna jest tutaj
 • najnowsza wersja programu ADOBE READER dostępna jest tutaj


Uwagi odnośnie funkcjonowania Generatora Wniosków o Płatność MSP proszę kierować na adres e-mail: ami.rppm@arp.gda.pl

Pomoc techniczna dotycząca programu dostępna jest pod nr tel. 58 32 33 221 (przed wykonaniem telefonu proszę zapoznać się z Instrukcją Użytkownika Generatora Wniosków o Płatność). Pytania odnośnie rozliczania projektów należy kierować do właściwych zespołów weryfikujących wnioski o płatność.
 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie