Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Szkolenia: „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenia organizowane w dniach 7, 14, 21, 28 marca 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

W programie szkoleń m.in.:

    Zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
    Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
    z niepełnosprawnościami w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
    Praktyka czyni mistrza, czyli jak poprawnie opisać realizację zasad równości szans we wniosku o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o płatność.

Terminy i miejsca szkoleń:

 • 7 marca w godz. 10:00-14:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Cierzniach, Cierznie 64, 77-310 Debrzno;
 • 14 marca w godz. 10:00-14:00 w Centrum Informacji Turystycznej w Malborku, ul. Kościuszki 54, 82-200 Malbork;
 • 21 marca w godz. 10:00-14:00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, ul. 3-go Maja 4, 84-200 Wejherowo;
 • 28 marca w godz. 10:00-14:00 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk;

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 326 81 47, najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą spotkania.
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Uwaga!

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Maksymalna liczba uczestników podczas szkolenia wynosi 50 osób.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie