Aktualności Agencji Rozwoju Pomorza

Platforma wiedzy na temat eksportu cross-border.pl już działa!

Cross-border.pl to platforma, która pozwala małym i średnim przedsiębiorstwom przygotować się do ekspansji zagranicznej. Zapewnia polskim przedsiębiorcom dostęp do kompleksowej wiedzy na temat eksportu za pomocą sklepów lub innych usług internetowych. Projekt jest realizowany przez Krajowa Izbę Gospodarczą.

E-eksport to największy trend we współczesnym e-commerce a projekt cross-border.pl wychodzi temu naprzeciw. Umożliwia m.in. wyszukanie informacji na temat najciekawszych rynków dla określonej gamy produktowej, wyszukać platformę marketplace odpowiednią do rozpoczęcia zagranicznej sprzedaży. Zawiera informacje na temat kierunków i ewentualnych przeszkód, które czyhają na firmy np. w obszarze logistyki, prawa, możliwości wprowadzania określonych produktów na określone rynki – aż po przeszkody podatkowe. Narzędzie zawiera także wiele innych artykułów i informacji jak np. na temat firm, które wspierają polskich przedsiębiorców MŚP w prowadzeniu internetowej sprzedaży za granicę.

Platforma została zaprezentowana 5 czerwca 2023 r. podczas konferencji Global Check-in.

Więcej informacji: Cross-border.pl

Wstecz