Aktualności Agencji Rozwoju Pomorza

Harmonogram naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Harmonogram uwzględnia wszystkie planowane w 2023 r. nabory w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG 2021-2027), w tym organizowane w trybie konkurencyjnym oraz niekonkurencyjnym. W tym roku zaplanowano uruchomienie 27 naborów w trybie konkurencyjnym i 16 w trybie niekonkurencyjnym

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oferują szerokie spektrum konkursów adresowanych do firm, organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes. Nabory będą dotyczyły wszystkich obszarów, jakimi objęty jest ten program, w tym m.in. transformacji cyfrowej oraz innowacyjnych projektów.

Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie konkursów na ten rok wynosi prawie 4,7 mld euro (ok. 21 mld zł). To ok. 60% całego budżetu przeznaczonego na realizację tego programu w obecnej perspektywie finansowej.

Harmonogram będzie podlegał aktualizacji minimum raz na koniec każdego kwartału, obejmując kolejny kwartał. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby wprowadzenia zmian, Instytucja Zarządzająca będzie dokonywała dodatkowych aktualizacji dokumentu.

Ponad połowa całego budżetu FENG 2021-2027, czyli 4,36 mld euro, zostanie przeznaczona na ścieżkę SMART. To eksperymentalny i zupełnie nowy konkurs wspierający projekty B+R+I. Konkursy z tej ścieżki będą skierowane do wszystkich przedsiębiorców i będą realizowane w formie wsparcia modułowego. To oznacza, że sam przedsiębiorca będzie mógł decydować, co i w jakim zakresie zamierza zrealizować w ramach projektu. Obowiązkowy będzie tylko moduł B+R lub wdrożenie B+R. Poza tym decyzja, czy chce wspierać rozwój kompetencji, rozwiązania cyfrowe, infrastrukturę B+R, ekologiczne rozwiązania czy internacjonalizację będzie należeć do przedsiębiorcy.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 z budżetem w wysokości 7,9 mld euro jest największym krajowym programem, który wspiera innowacyjność w Unii Europejskiej.

więcej informacji:

  • o programie na stronie internetowej www.feng.gov.pl
  • harmonogram (aktualny na dzień 29.03.2023) dostępny tutaj

Wstecz