Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

  • Sygnaliści w organizacji – nowe obowiązki dla firm i...
Sygnaliści w organizacji – nowe obowiązki dla firm i podmiotów publicznych

Już 17 grudnia 2021 roku zacznie obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Implementacja Dyrektywy stanowi swojego rodzaju rewolucję, ponieważ instytucja sygnalisty po raz pierwszy zostanie uregulowana w polskim prawie – aktualnie prowadzone są prace nad ustawą.

Kim zgodnie z Dyrektywą jest sygnalista (ang. whislteblower)? To osoba związana z daną organizacją, która zgłasza nieprawidłowości lub nadużycia kanałami wewnętrznymi, instytucji zewnętrznej lub je upublicznia. Sygnaliście przysługuje prawna ochrona przed represjami ale tylko pod warunkiem, że jego zgłoszenie jest realne i faktyczne.

Co projektowane zmiany w praktyce oznaczają dla organizacji? Przede wszystkim ogromne wyzwania związane z przygotowaniem i wprowadzeniem odpowiednich procedur zgłaszania naruszeń oraz mechanizmów, które zabezpieczą sygnalistów.

Czasu na prace wdrożeniowe jest coraz mniej: w firmach prywatnych oraz instytucjach publicznych zatrudniających co najmniej 250 pracowników, nowe zasady powinny funkcjonować od 17 grudnia 2021 r., a w firmach prywatnych zatrudniających co najmniej 50 pracowników od 17 grudnia 2023 r.

Zapraszamy na 5-godzinne szkolenie pt.: „Sygnaliści w organizacji - nowe obowiązki dla firm i podmiotów publicznych”. W ramach szkolenia omówimy wymagania prawne nowej dyrektywy, a także praktyczne aspekty jej wdrożenia w organizacji.

 

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie