Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zapraszamy na wydarzenia z cyklu Solidarni w Rozwoju!

Już 16 października w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbędzie się wydarzenie pn. " Solidarność terytorialna – pomorskie praktyki lokalne i regionalne".  
Jednym z celów cyklu wydarzeń Solidarni w rozwoju jest zwrócenie uwagi na znaczenie solidarności terytorialnej. Zróżnicowanie sytuacji zauważalne w skali Pomorza każe zadać pytanie: jak realizować politykę rozwojową, aby społeczeństwo stawało się bardziej solidarne, dystanse i podziały się nie pogłębiały, a z efektu synergii mogli korzystać wszyscy mieszkańcy?  

Zapraszamy do dyskusji na ten temat, kładąc jednocześnie silny nacisk na prezentację praktycznych działań, projektów i inicjatyw, które już dziś pokazują, że solidarny rozwój jest możliwy, a współpraca może przynosić korzyści wszystkim. Wydarzenie jest okazją do tego, aby osoby reprezentujące różne środowiska: edukację i kulturę, biznes i samorząd, uczelnie i organizacje pozarządowe mogli poznać własne doświadczenia, podzielić się nimi oraz wspólnie zastanowić się, jak wzmacniać podmiotowość, sprawczość i skłonność do współpracy w społeczeństwie. Więcej informacji dostępnych na stronie: https://solidarniwrozwoju.pl/tczew/

18 października w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbędzie się "Kongres Solidarni w rozwoju: Gdańsk – Polska – Europa – Świat"
Kongres ma na celu podjęcie rozmów na temat wyzwań, którym na co dzień obecne społeczeństwo stawia czoła. Problemy te związane są z szybko postępującymi zmianami technologicznymi, niestabilną sytuacją polityczną, zmianami klimatycznymi, głębokimi przekształceniami w demografii, kulturze, gospodarce, czy też szeroko rozumianej sferze obywatelskiej i publicznej.
To miejsce spotkania osób, które reprezentują różnorodne środowiska zawodowe, społeczności lokalne, pokolenia czy też przekonania. Dzięki właśnie tej różnorodności będziemy w stanie zebrać opinie z każdego punktu widzenia, łącząc unikatowe i specyficzne doświadczenia każdego uczestnika. Dzięki temu solidarnie poszukiwać będziemy nowych ścieżek rozwoju, a także determinacji, aby wspólnie współpracować przy ich budowaniu.

Zapraszamy do rejestracji na kongres: https://kongres.solidarniwrozwoju.pl/rejestracja-free/ oraz na stronę cyklu, na której dostępny jest program wydarzenia: https://solidarniwrozwoju.pl/

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie