Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

 • pomorskie w unii
Dzięki Unii Europejskiej wspieramy rozwój pomorskiego biznesu

Agencja Rozwoju Pomorza prawie od 20 lat pośredniczy w dystrybucji Funduszy Europejskich dla pomorskich firm oraz lokalnych instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości. W ramach pozyskanych środków zajmujemy się także promocją gospodarczą regionu, w tym przyciąganiem inwestorów zagranicznych tworzących nowe miejsca pracy. Zarządzamy Funduszem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne pomysły biznesowe, świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe. Pomagamy lokalnym firmom otwierać się na rynki zagraniczne, m.in. poprzez dofinansowanie udziału w targach oraz innych wydarzeniach, organizację stoisk regionalnych,  misji gospodarczych czy szkoleń. Dzięki środkom unijnym ARP zajmuje się też popularyzacją nowoczesnej przedsiębiorczości, aktualnych trendów w ekonomii oraz postaw ekologicznych. Wszystkie te aktywności finansowane są z funduszy Unii Europejskiej. Kwota aktualnie przekazanych środków wynosi prawie 2,4 mld zł.

Realne wsparcie pozyskane przez pomorskie firmy:

 • prawie 2 mld. zł na inwestycje oraz innowacje (na złożonych ponad 8,5 tys. projektów, 2,5 tys. otrzymało dofinansowanie)
 • pozyskano ponad 209 mln zł., na przedsięwzięcia rewitalizacyjne
 • Granty  w ramach realizowanych przez ARP projektów (Invest in Pomerania, Pomorski Broker Eksportowy, SPEKTRUM) przeznaczono na:
  •  uzbrojenie terenów inwestycyjnych - 13 mln zł
  •  udział w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych -  22 mln zł
  • usługi doradcze - 11 mln zł
 • Invest in Pomerania – regionalna inicjatywa non profit mający na celu promocję gospodarczą regionu, działa od 2011 r.  – w efekcie:
  • 116 zrealizowanych projektów inwestycyjnych         
  • 16,2 tys. nowych miejsc pracy
  • 1900 kandydatów pozyskanych dla pomorskich pracodawców
  • zainwestowali m.in. Amazon, Intel, Bayer, Alteams, Flex, Lacroix, Thyssen Group, Lufthansa Systems, Swarovski, State Street, Maersk Drilling, Arrow, Thomson Reuters
 • Pomorski Broker Eksportowy - projekt realizowany przez ARP od 2016 r. wspierający  aktywność  eksportową firm:
  • 1400 firm skorzystało z oferty projektu obejmującej m.in. wydarzenia gospodarcze krajowe jak i zagraniczne, międzynarodowe imprezy targowe, misje gospodarcze, seminaria, konferencje oraz spotkania z cyklu „klub eksportera”
  • 427 grantów przyznano na indywidualny udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych
 • SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych - projekt realizowany przez ARP od 2020r. skierowany do pomorskich mikro małych i średnich firm - oferujący granty w wysokości 50 % kosztów zakupu specjalistycznych usług doradczych, w tym  firmy poszkodowane pandemią COVID-19 mogły starać się o grant na 95% kosztów usług doradczych niwelujących skutki pandemii,  obecnie:
  • prawie 600 firm przeszło już wstępne badanie potrzeb doradczych
  • złożono już 304 wnioski o grant na łączną kwotę ponad 17 mln zł
  • 206 firm doradczych z kraju i zagranicy uzyskało akredytację na świadczenie usług
  • firmy otrzymują wsparcie doradców w obszarach działania takich jak: eksport, finanse, prawo, podatki, marketing, zarządzanie czy doradztwo technologiczne
 • 50 mln zł dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19  z branży przemysłu czasu wolnego, w tym  restauracji i małej gastronomii
   
 • Fundusz Kapitałowy ARP założył 37 innowacyjnych spółek ze środków unijnych

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie