Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Gdańsk i Pomorskie z tytułem „Europejski Region Przedsiębiorczości 2020”

Ideą nagrody „Europejski Region Przedsiębiorczości” (European Entrepreneural Region) jest wyłanianie i nagradzanie każdego roku trzech regionów Unii Europejskiej, wyróżniających się wybitną oraz innowacyjną strategią przedsiębiorczości. Nagrodę otrzymują regiony, niezależnie od wielkości i zamożności czy gospodarczych kompetencji.

W oficjalnym komunikacie Europejskiego Komitetu Regionów czytamy:

Tytuł „Europejski Region Przedsiębiorczości” nagradza regiony o najbardziej wiarygodnej i przyszłościowej przedsiębiorczości. W tym roku Gdańsk, we współpracy z województwem pomorskim, oraz Region Biznesu w Göteborgu oraz okręg Nawarry zostały laureatami konkursu w uznaniu wybitnych strategii i zaangażowania na rzecz pobudzania przedsiębiorczości.

Region ten został wybrany w oparciu o jego imponujący zestaw ukierunkowanych działań służących przyciąganiu, rozwijaniu i zatrzymywaniu talentów, wspieraniu przedsiębiorstw typu start-up i innowacyjnych MŚP oraz zapewnianiu młodym ludziom możliwości kształcenia w zakresie przedsiębiorczości.

W skład jury nagrody wchodzą urzędnicy Europejskiego Komitetu Regionów oraz instytucji UE, a także stowarzyszenia terytorialne. Regiony, które otrzymały nagrodę, mogą w danym roku omawiać osiągane wyniki z innymi lokalnymi władzami w ramach sieci „EER”.

Opracowano na podstawie: cor.europa.eu

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie