Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Rozpoczynamy realizację projektu „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”

Projekt jest skierowany do pracowników i kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. W ramach projektu przewidziano szereg form wsparcia, wśród nich m.in.: audyty dotyczące obsługi inwestora w gminie, szkolenia i doradztwo, służące także ulepszeniu oferty inwestycyjnej, wykonanie zdjęć terenów inwestycyjnych, udział w seminariach oraz budowanie lokalnych sieci współpracy między gminami.

Gminy, które wezmą udział w projekcie, zyskają zarówno kadry przeszkolone do obsługi inwestorów, jak i profesjonalną ofertę inwestycyjną wraz ze zdjęciami terenów. Będą mogły liczyć także na pomoc w przygotowaniu wkładu do generatora ofert inwestycyjnych i dodatkową promocję gminy. Projekt będzie służył również wymianie doświadczeń i budowaniu lokalnych sieci współpracy.

Przewiduje się, że projektem zostanie objętych około 60 jednostek samorządu.

Projekt zainicjuje konferencja „Rozwój gospodarczy regionu z perspektywy obsługi inwestora”, która odbędzie się we wtorek 26 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, sala im. Lecha Bądkowskiego. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o zgłoszenie udziału za pomocą formularza umieszczonego poniżej. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 58 32 33 113.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na potencjał inwestycyjny Pomorza w kontekście rozwoju gospodarczego, wskazanie wyzwań związanych z obsługą inwestora oraz wymiana doświadczeń i kontaktów. Kluczowe jest uświadomienie potrzeby podniesienia standardów obsługi inwestora przez gminy, co przyczyni się do poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych i całego regionu oraz będzie dodatkową zachętą dla potencjalnych inwestorów.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną między innymi założenia i planowane działania w ramach projektu oraz atrakcyjność inwestycyjna Pomorza. Formuła konferencji ma służyć zachęcie do wzięcia udziału w dyskusji nad przyszłym kształtem obsługi inwestora w naszym regionie.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne, przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. we współpracy z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie