Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Rozpoczynamy realizację projektu „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”

Projekt jest skierowany do pracowników i kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. W ramach projektu przewidziano szereg form wsparcia, wśród nich m.in.: audyty dotyczące obsługi inwestora w gminie, szkolenia i doradztwo, służące także ulepszeniu oferty inwestycyjnej, wykonanie zdjęć terenów inwestycyjnych, udział w seminariach oraz budowanie lokalnych sieci współpracy między gminami.

Gminy, które wezmą udział w projekcie, zyskają zarówno kadry przeszkolone do obsługi inwestorów, jak i profesjonalną ofertę inwestycyjną wraz ze zdjęciami terenów. Będą mogły liczyć także na pomoc w przygotowaniu wkładu do generatora ofert inwestycyjnych i dodatkową promocję gminy. Projekt będzie służył również wymianie doświadczeń i budowaniu lokalnych sieci współpracy.

Przewiduje się, że projektem zostanie objętych około 60 jednostek samorządu.

Projekt zainicjuje konferencja „Rozwój gospodarczy regionu z perspektywy obsługi inwestora”, która odbędzie się we wtorek 26 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, sala im. Lecha Bądkowskiego. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o zgłoszenie udziału za pomocą formularza umieszczonego poniżej. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 58 32 33 113.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na potencjał inwestycyjny Pomorza w kontekście rozwoju gospodarczego, wskazanie wyzwań związanych z obsługą inwestora oraz wymiana doświadczeń i kontaktów. Kluczowe jest uświadomienie potrzeby podniesienia standardów obsługi inwestora przez gminy, co przyczyni się do poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych i całego regionu oraz będzie dodatkową zachętą dla potencjalnych inwestorów.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną między innymi założenia i planowane działania w ramach projektu oraz atrakcyjność inwestycyjna Pomorza. Formuła konferencji ma służyć zachęcie do wzięcia udziału w dyskusji nad przyszłym kształtem obsługi inwestora w naszym regionie.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne, przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. we współpracy z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Konferencja „Rozwój gospodarczy regionu z perspektywy obsługi inwestora”
26 listopada 2019, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

*

Dane osoby uczestniczącej

*
 
*
 
*
 
*
 
*
 

Dokonuję wyboru wzięcia udziału

*
 

Dane kolejnej osoby uczestniczącej

 
 
 
 
 

Dokonuję wyboru wzięcia udziału

 

Dane kolejnej osoby uczestniczącej

 
 
 
 
 

Dokonuję wyboru wzięcia udziału

 

Ochrona danych  
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472 D, 80-309 Gdańsk. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji/wydarzenia, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji/wydarzenia, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: rodo@arp.gda.pl.

Powyższe dane są przetwarzane na potrzeby realizacji projektu „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”.

Wyrażenie zgody

 
*

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu on-line przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472 D, jako administratora danych osobowych, w celach organizacyjnych i marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach dostępnych w Polityce prywatności Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji e-mailowo o promocjach i ofertach Agencji Rozwoju Pomorza S.A. (w tym newslettera) z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472 D i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach dostępnych w Polityce prywatności Agencji Rozwoju Pomorza S.A.


wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie