Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • konsultacje społeczne

  Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

  2021.08.06

  Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że od 4 sierpnia do 30 września 2021 r. trwają KONSULTACJE projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Z pełną treścią projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz dokumentów i informacji związanych z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie  internetowej https://strategia2030.pomorskie.eu.  Z niezbędną dokumentacją sprawy można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu.

 • Nabór projektów w ramach międzynarodowego Programu LIFE

  Nabór projektów w ramach międzynarodowego Programu LIFE

  2021.07.15

  Otwarto nabór wniosków do Programu LIFE. Wnioski można składać przez portal Komisji Europejskiej: „Funding & tender”. Nowy program LIFE wspiera projekty w czterech obszarach / podprogramach: Przyroda i różnorodność biologiczna (Nature and biodiversity), Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia (Circular economy and quality of life), Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej (Climate change mitigation and adaptation), Przejście na czystą energię (Clean energy transition).
  Zachęcamy przedsiębiorców. 
   

 • Granty na realizację projektów inwestycyjnych

  Granty na realizację projektów inwestycyjnych w wys. 800 tys. zł

  2021.07.08

  Trwa nabór wniosków w konkursie na uzbrajanie terenów inwestycyjnych pod projekty przemysłowe i magazynowe. Indywidualne granty wynoszą do 800 tys. zł 

 • 5 lat brokera

  Pomorski Broker Eksportowy ma już 5 lat!

  2021.07.07

  7 lipca 2016 r. podpisana została umowa na realizację Pomorskiego Brokera Eksportowego – pionierskiego programu wspierania rozwoju aktywności eksportowej przedsiębiorstw. Od tamtego czasu blisko 1800 pomorskich firm wzięło udział w działaniach naszego projektu.

 • biuro firmy QLUC

  QLOC w Gdańsku wchodzi na wyższy poziom

  2021.07.06

  Po trzech latach działalności w Trójmieście, zarząd firmy QLOC, działającej w branży gier wideo planuje znacząco zwiększyć liczbę pracowników w działach QA i development. Skalę tego projektu potwierdza decyzja o ......  

 • „Punkt dla Ciebie” Korzystaj z bezpłatnych usług informacyjnych o funduszach unijnych

  „Punkt dla Ciebie” Korzystaj z bezpłatnych usług informacyjnych o funduszach unijnych

  2021.07.05

  Wobec zbliżającej się nowej perspektywy  unijnej  obejmującej lata 2021-2027 warto sprawdzić jak, kiedy i na co będzie można pozyskać dofinansowanie. Bezpłatne informacje na temat dostępnych form wsparcia finansowego można otrzymać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. W województwie pomorskim działa 5  takich Punktów -  Główny Punkt Informacyjny w Gdańsku jest prowadzony przez Urząd Marszałkowski i 4 lokalne –  w Gdańsku, Słupsku, Malborku i Chojnicach.

 • innowACJE NA POMORZU

  Raport o innowacyjności pomorskich uczelni publicznych – zaproszenie do badania

  2021.06.28

  Chcemy zwrócić uwagę zagranicznych inwestorów na potencjał pomorskich uczelni i prowadzonych przez nie badań naukowych. Chcemy przedstawić województwo pomorskie jako region, w którym na innowacyjnych, dostosowanych do potrzeb rynku kierunkach kształceni są przyszli, wysoko wykwalifikowani pracownicy. Nasz przekaz będzie skierowany również do lokalnych firm celem zacieśnienia współpracy między przedsiębiorcami a ośrodkami akademickimi. Wierzymy, że integracja środowiska biznesu i edukacji zwiększy atrakcyjność regionu, a także zaowocuje w wiele ważnych projektów rozwojowych.

 • Sześć lat Alexander Mann Solutions w Gdańsku „True Workforce Dexterity” w dobie ciągłych zmian

  Sześć lat Alexander Mann Solutions w Gdańsku „True Workforce Dexterity” w dobie ciągłych zmian

  2021.06.24

  AMS, globalny dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi, świętuje sześć lat działalności w Trójmieście. Firma zatrudnia ponad 300 pracowników i planuje dalszy rozwój swojego gdańskiego biura. Do końca 2021 roku AMS Trójmiasto planuje zatrudnić 50-100 osób.

 • Odbiór zabezpieczeń projektów zrealizowanych w ramach RPO WP 2007-2013 po upływie okresu trwałości

  Odbiór zabezpieczeń projektów zrealizowanych w ramach RPO WP 2007-2013 po upływie okresu trwałości

  2021.06.24

  W związku z zamknięciem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informujemy, że beneficjenci projektów, z którymi zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój i innowacje w MŚP (z wyłączeniem  Działania 1.3), mają możliwość odbioru złożonych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy po upływie okresu trwałości projektów. Wniosek o odbiór zabezpieczenia należy złożyć pisemnie do dnia 31.08.2021 r. do Agencji Rozwoju Pomorza.

 • targi w Dubaju

  Targi BIG 5 2021 – DUBAJ 12-15 września br. Zaproszenie dla pomorskich firm budowlanych.

  2021.06.21

  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zaprasza przedsiębiorców z branży budowlanej do udziału w targach BIG FIVE 2021 International Building & Construction Show, które odbędą się w dniach 12–15 września 2021 r. w Dubaju. Targi te, to największe w regionie wydarzenie prezentujące 360-stopniowe rozwiązania budowlane skupione w sześciu sektorach: usługi MEP, wnętrza i wykończenia budynków, rozwiązania budowlane, specjalne narzędzia budowlane, materiały budowlane oraz technologie konstrukcyjne i automatyzacja budynków. BIG 5 w Dubaju w poprzednich latach to ponad 2.500 wystawców z ponad 200 krajów i ponad 70.000 odwiedzających.

Stronicowanie

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie