Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Archiwalne wersje dokumentów dotyczących konkursu w ramach w ramach Działania 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki (konkurs nr RPPM.01.02.00-IP.02-22-001/17)


 

 

 

Załączniki do Regulaminu konkursu - obowiązujące do 1.03.2017 r.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie