Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Banery

5711 wejść
2017.11.23 15:45

Banery

Logo Programu Regionalnego

Data

24.11.2017

Zmiana wielkości czcionki

Galeria

Baner

Treść strony

Poznaj proces podpisywania umowy


Po otrzymaniu informacji o wybraniu projektu do dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020 wnioskodawca otrzymuje od Instytucji Pośredniczącej informację na temat dodatkowych dokumentów, które musi dostarczyć oraz formalności, które musi wypełnić w związku z planowanym zawarciem umowy o dofinansowanie.

Ramowe informacje na temat przebiegu procesu podpisywania umowy o dofinansowanie wraz ze standardowym wykazem dokumentów, których złożenie z reguły jest wymagane na tym etapie, zawarte są w Zasadach Wdrażania RPO WP 2014-2020.

Ponadto zasady zawierania umów o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie konkursu właściwym dla naboru, w którym był składany wniosek o dofinansowanie.

Należy pamiętać, że wnioskodawca zostanie poinformowany o konkretnych wymaganiach związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie danego projektu, uzależnionych przykładowo od statusu wnioskodawcy, osób podpisujących umowę (np. konieczność dostarczenia pełnomocnictwa), ewentualnej konieczności zaktualizowania wniosku o dofinansowanie w związku z zaleceniami wydanymi na etapie oceny lub zmianą poziomu/kwoty dofinansowania w związku z rozstrzygnięciem konkursu (dot. EFRR).

Umowy o dofinansowanie co do zasady podpisywane są w siedzibie Instytucji Pośredniczącej.

 

 

Dokumenty niezbędne do przygotowania umowy o dofinansowanie (Poddziałanie 2.2.1 i Działanie 1.2):
Podpisanie umowy:
Materiały ze szkolenia dla beneficjentów Poddziałania 1.1.1 dotyczącego podpisania umów, prawidłowej realzaicji i rozliczania projektów:POWRÓT do REALIZUJĘ PROJEKT>>>
POWRÓT do STRONA STARTOWA RPO WP 2014-2020>>>

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego