Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
ZP.13.2020 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Dostawa 50 wejściówek typu „Prestige” na mecz finałowy Ligi Europy 
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-18
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-03-18
Data końca składania ofert: czwartek 2020-03-26 godz. 08:30
Oznaczenie: ZP.13.2020
Szczegółowa informacja:

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert zostanie dokonane on-line w dniu 26 marca 2020 r. o godz. 9.00 i będzie dostępne za pośrednictwem poniższego linku:

https://zoom.us/j/763348329

Meeting ID: 763 348 329

 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 

zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: dostawę dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A. 50 wejściówek typu „Prestige” na mecz finałowy Ligi Europy. 
 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kowalewska-Pahlke
  data wytworzenia informacji: 2020-03-18
 • zdarzenie opublikował: Katarzyna Kaparska
  data dodania: 2020-03-18 14:01
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu174.59kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kowalewska-Pahlke
   data wytworzenia informacji: 2020-03-18
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2020-03-18 14:06
 • SIWZ339.44kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kowalewska-Pahlke
   data wytworzenia informacji: 2020-03-18
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2020-03-18 14:06
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ77.89kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kowalewska-Pahlke
   data wytworzenia informacji: 2020-03-18
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2020-03-18 14:06
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy315kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kowalewska-Pahlke
   data wytworzenia informacji: 2020-03-18
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2020-03-18 14:06
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy315.5kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kowalewska-Pahlke
   data wytworzenia informacji: 2020-03-18
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2020-03-18 14:06
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - wykluczenie298kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kowalewska-Pahlke
   data wytworzenia informacji: 2020-03-18
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2020-03-18 14:06
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa195.23kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kowalewska-Pahlke
   data wytworzenia informacji: 2020-03-18
  • załącznik opublikował: Katarzyna Kaparska
   data dodania: 2020-03-18 14:06
[drukuj]

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie