Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Działanie 8.1 POIG - zatwierdzenie list rankingowych – II nabór w 2012 r.

13 listopada 2012 r. zatwierdzono listy rankingowe projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru przeprowadzonego w 2012 roku dla Działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"  PO IG.  Do otrzymania dofinansowania zatwierdzono 131 wniosków na łączną kwotę 60 576 244,14 PLN.

Lista wniosków dostępna jest na stronie internetowej PARP.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie