Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Działanie 4.2 - zakończono II rundę aplikacyjną 2009
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza z dniem 1 czerwca 2009 r. II rundę aplikacyjną w 2009 r. konkursu projektów w ramach Działania 4.2 "Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego".
 

Budżet Działania wynosi 186 000 000 EUR.  Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II rundy wynosi 74 847 000,00 PLN.

 

Wnioski o odifnansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie od 15.06.2009 r. - 15.07.2009 r.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa dla Działania 4.2 PO IG znajdują się na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie