Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

GRA MEJSKA

 

Razem z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku oraz Uniwersytetem Gdańskim w ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości jest organizowana Gra miejska dla uczniów i studentów. Drużyny uczniów i studentów odwiedzają 5 przystanków gry miejskiej wskazanych przez organizatora. Jednym z przystanków gry jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Na nim sprawdzana będzie kompetencja „Współpraca w grupie”.


O godz. 13:00 odbędzie się finał gry miejskiej, podsumowanie oraz nagrodzenie zwycięzców na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.


Organizatorzy przystanków to: Staples, State Street, Agencja Rozwoju Pomorza, Olivia Business Centre, Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - WUP w Gdańsku, thyssenkrupp, PwC, Torus, Koło Naukowe Metod Ilościowych - UG, Radio Mors - UG.

Organizatorzy Gry Miejskiej:

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie