Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Zapraszamy na Światowy Tydzień Przedsiębiorczości do ARP
Program wydarzeń w siedzibie ARP S.A.
DATA I MIEJSCE TYTUŁ WYDARZENIA
WTOREK
13 listopada 2018
9:00 – 13:00

sala 12.13

 

,,Tworzenie biznesplanu jako załącznika do projektów finansowanych
z Funduszy Europejskich"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku

 

WTOREK
13 listopada 2018
13:15 – 15:15

sala 12.13

 

EKSPORT: RYZYKO I ZAGROŻENIA

1. ,,Jak skutecznie zarządzać ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie?"
Wacław Ryl
Raiffeisen Bank Polska

 2. ,,Działania polityczne, które zagrażają rozwojowi eksportu – najważniejsze ryzyka XXI w."
Aleksandra Harasiuk
Brokerka Eksportowa, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

 

ŚRODA
14 listopada 2018
9:30 – 12:30

sala 12.13

 

LEKCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Fundacja "Inspirujące przykłady",
Lokalny Punkt Funduszy Europejskich w Gdańsku,
Invest in Pomerania,
Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza S.A.,
Firma: "Słodkie inspiracje Joanny"

 

ŚRODA
14 listopada 2018
12 piętro


GRA MIEJSKA

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Uniwersytet Gdański

 

ŚRODA
14 listopada 2018
13:00 – 14:30

sala 12.13

 

„Wizje pracy przyszłości – job careers 2030”

Aleksandra Harasiuk
Brokerka Eksportowa, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

 

CZWARTEK
15 listopada 2018
9:00 – 10:30

sala 12.13

 

„Mówimy o tradycji, myślimy o przyszłości”

Aleksandra Harasiuk
Brokerka Eksportowa, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

 

CZWARTEK
15 listopada 2018
11:00 – 12:45

sala 12.13

 

,,Internetowy niezbędnik przedsiębiorcy czyli narzędzia, które przydadzą się Twojej firmie!"

Zofia Mazurek, Google internetowe rewolucje

 

CZWARTEK
15 listopada 2018
13:15 – 15:00

sala 12.13

 

,,Jak skutecznie sprzedawać w Internecie?"

Wojciech Widzicki

 

PIĄTEK
16 listopada 2018
10:00 – 13:30

sala 12.13

 

Możliwości finansowania dla MŚP w programie HORYZONT 2020

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej,
Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”,
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

 

 

UDZIAŁ WE WSZYSTKICH WYDARZENIACH JEST BEZPŁATNY

Z POWODU OGRANICZONEJ LICZBY MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 

 

Kontakt:

Łukasz Rokicki

Agencja Rozowju Pomorza S.A.

Dział Rozwoju Przedsiębiorczości

tel. 58 32 33 203

e-mail: lukasz.rokicki@arp.gda.pl

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie