Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

  • PBE-LOGO-WYBRANE-OK--04_JPG

Cel projektu

Pomorski Broker Eksportowy ma na celu ułatwienie firmom z sektora MSP rozwój działalności na rynkach międzynarodowych. To pierwszy w województwie pomorskim kompleksowy system wspierający działalność przedsiębiorców za granicą. Kierowany jest zarówno do firm, które jeszcze nie podejmowały działań eksportowych a mają potencjał, jak również do prowadzących działalność na rynkach zagranicznych.

Działania w projekcie dają przedsiębiorcom możliwość prezentacji ich potencjału eksportowego poprzez udział w targach i misjach gospodarczych. Broker stwarza także okazję do udziału w konferencjach i seminariach poświęconych rynkom zagranicznym oraz wspiera działania proeksportowe firm grantami i usługami świadczonymi przez brokerów.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę w województwie pomorskim.
 

Planowane efekty:

  • 1800 wspartych przedsiębiorstw
  • 15 misji gospodarczych
  • 48 wydarzeń gospodarczych
  • 36 imprez targowych
  • 3 konferencje eksportowe
  • 70 Seminariów z cyklu "Eksportowy prolog"  oraz "Eksportowy epilog"
  • 12 Seminariów z cyklu "Export professionals" oraz "USA&China Gate"
  • 18 spotkań Klubu Biznesu
  • 2160 przeprowadzonych badań potencjału eksportowego firm
  • 4 konkursy grantowe dla MSP
  • promocja gospodarcza regionu
     

Okres realizacji: styczeń 2016 - czerwiec 2023

Budżet projektu łącznie - ok. 84,08 mln zł, w tym: dofinansowanie projektu: 64,08 mln zł ze środków UE przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pomorski Broker Eksportowy jest projektem partnerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – partnera wiodącego, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość/O.Terenowy Gdańsk, Inkubator STARTER, Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego InvestGDA i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.

Strona projektu: www.brokereksportowy.pl

Kontakt:
Emilia Drozd-Kochanowicz - kierownik projektu
tel. +48 58 32 33 201
emilia.drozd-kochanowicz@arp.gda.pl

  • Zest. nowe

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie