Banery

 • Punkt In formacyjny - baner
 • Invest in Pomerania

Biuro Pomorskie w Chinach - projekt zakończony

Biuro Pomorskie w Chinach

Usługa prowadzenia biura świadczącego usługi na rzecz promocji gospodarczej województwa pomorskiego i pomorskich firm w Chinach realizowana jest w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" zgodnie z umową zawartą w dniu 1 września 2017 r.

Biuro Pomorskie w Chinach oferuje usługi bezpłatne dla podmiotów gospodarczych oraz instytucji z Województwa Pomorskiego.

Oferta
Pomoc w nawiązywaniu kontaktów między podmiotami chińskimi i pomorskimi

 • Przetłumaczenie oferty na jęz. chiński (nie więcej niż 2 strony A4 na kwartał)
 • Identyfikacja i selekcja potencjalnych partnerów handlowych odpowiadających zgłoszonej ofercie
 • Przekazanie listy potencjalnych partnerów handlowych lub innych informacji handlowych uzyskanych podczas przygotowywania listy
 • Pomoc w nawiązaniu pierwszego kontaktu z potencjalnym partnerem (np. przekazanie oferty, umówienie spotkania)


Organizacja spotkania biznesowego

 • Udostępnienie wyodrębnionej powierzchni biurowej do użytku firm i instytucji pomorskich na terenie siedziby Dragon Era Trade Corporation. Biuro położone jest przy jednej z centralnych ulic Pekinu. Mapa dojazdu
 • W biurze dostępne jest odpowiednio przygotowane miejsce o wyposażeniu konferencyjnym do przeprowadzania spotkań, w których uczestniczyć może ok. 6 osób
 • Udostępnienie Biura na potrzeby spotkań z kontrahentami chińskimi, oraz udostępnienie miejsca do pracy w Biurze dla przedstawiciela MSP na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc
 • Tłumaczenie rozmów polsko- chińskich podczas spotkania z partnerami chińskimi w Biurze Pomorskim w Pekinie
 • Pomoc w zorganizowaniu profesjonalnego tłumaczenia poza Biurem Pomorskim w Pekinie - koszty tłumaczenia ponosi MSP

Organizacja pobytu na terenie Chin

 • Pomoc w zorganizowaniu transportu na terenie Chin
 • Pomoc w rezerwacji hoteli
 • Informacja na temat dostępnych środków transportu na terenie Chin, pomoc w ich rezerwacji
 • Pomoc w załatwieniu formalności celnych

Świadczenie usług na rzecz MSP zamierzających wziąć udział w imprezie targowej na terenie Chin lub chcących przyjechać na spotkanie B2B

 • Rekomendowanie imprez wystawienniczych i targowych na terenie Chin na prośbę MSP
 • Pomoc w kontaktach z chińską stroną przy rezerwacji, wykupieniu i przygotowaniu stoiska wystawienniczego na targach - koszty stoiska ponosi MSP
 • Pomoc w nawiązaniu kontaktu z potencjalnymi kontrahentami chińskimi, umówienie spotkań na stoisku targowym MSP
 • Zorganizowanie tłumaczenia rozmów z potencjalnymi kontrahentami podczas imprezy targowej - koszty tłumaczenia ponosi MSP

Inne

 • Pomoc w organizacji udziału firm pomorskich w wydarzeniach gospodarczych i promocyjnych na terenie Chin oraz chińskich na Pomorzu
 • Inicjowanie i pomoc w organizowaniu misji gospodarczych Pomorza do Chin i odwrotnie
 • Inicjowanie i pomoc w organizacji promocji Pomorza w Chinach i odwrotnie
 • Pośredniczenie i pomoc w organizacji spotkań instytucji i przedsiębiorstw o podobnym profilu w Chinach i na terenie Pomorza.


  Kontakt:
  Biuro Pomorskie
  Room 1702, East Ocean Centre
  No.24A JianGuoMen Wai Street
  ChaoYang District, Beijing
  China 100004
  tel. 0086-10-65156077
  tel. 0086-10-65156067 lub z końcówka 7003
  fax: 0086-10-65157013
  e-mail: informacja@biuropomorskie.pl

drukuj całą stronę