Banery

 • Zapytaj o Fundusze- baner
 • Invest in Pomerania

Pomorski Broker Eksportowy

 • PBE-LOGO-WYBRANE-OK--04_JPG

Cel projektu

Pomorski Broker Eksportowy ma na celu ułatwienie firmom z sektora MSP rozwój działalności na rynkach międzynarodowych. To pierwszy w województwie pomorskim kompleksowy system wspierający działalność przedsiębiorców za granicą. Kierowany jest zarówno do firm, które jeszcze nie podejmowały działań eksportowych a mają potencjał, jak również do prowadzących działalność na rynkach zagranicznych.

Działania w projekcie dają przedsiębiorcom możliwość prezentacji ich potencjału eksportowego poprzez udział w targach i misjach gospodarczych. Broker stwarza także okazję do udziału w konferencjach i seminariach poświęconych rynkom zagranicznym oraz wspiera działania proeksportowe firm grantami i usługami świadczonymi przez brokerów.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę w województwie pomorskim.
 

Planowane efekty:

 • 1800 wspartych przedsiębiorstw
 • 15 misji gospodarczych
 • 48 wydarzeń gospodarczych
 • 36 imprez targowych
 • 3 konferencje eksportowe
 • 70 Seminariów z cyklu "Eksportowy prolog"  oraz "Eksportowy epilog"
 • 12 Seminariów z cyklu "Export professionals" oraz "USA&China Gate"
 • 18 spotkań Klubu Biznesu
 • 2160 przeprowadzonych badań potencjału eksportowego firm
 • 4 konkursy grantowe dla MSP
 • promocja gospodarcza regionu
   

Okres realizacji: styczeń 2016 - czerwiec 2023

Budżet projektu łącznie - ok. 84,08 mln zł, w tym: dofinansowanie projektu: 64,08 mln zł ze środków UE przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pomorski Broker Eksportowy jest projektem partnerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – partnera wiodącego, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość/O.Terenowy Gdańsk, Inkubator STARTER, Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego InvestGDA i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.

Strona projektu: www.brokereksportowy.pl

Kontakt:
Emilia Drozd-Kochanowicz - kierownik projektu
tel. +48 58 32 33 201
emilia.drozd-kochanowicz@arp.gda.pl

 • Zest. nowe

drukuj całą stronę