Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Działanie 1.4 - 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
W ramach Działania 1.4 - 4.1 dofinansowaniu będzie podlegać prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych składających się z części badawczej (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych) oraz części wdrożeniowej (wdrożenia wyników tych badań lub prac w działalności gospodarczej przedsiębiorcy).
Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
W ramach Działania 4.2 przedsiębiorcy mogą dofinansować rozwój działalności badawczo - rozwojowej.
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
W ramach Działania przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z zastosowaniem rozwiązań wysoce innowacyjnych.
Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej
W ramach Poddziałania 5.4.1 dofinansowaniu podlegają projekty, których celem jest upowszechnienie stosowania prawa własnosci intelektualnej, a w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności intelektualnej.
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
W ramach Działania 6.1 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, które obejmują w I etapie przygotowanie Planu Eksportu, natomiast w II etapie jego wdrożenie.
Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
W ramach Działania dofinansowane będą projekty polegające na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu e-usług.
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
W ramach Działania przedsiębiorcy mogą dofinansować m.in. przedsięwzięcia, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie