Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Listy  umów o dofinansowanie publikujemy dopiero po podpisaniu wszystkich umów dla danego, rozstrzygniętego konkursu OP 1 RPO WP 2007-13 (bez Działania 1.3).

 

 

 

Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa, Konkurs nr. 1.1.1_9
Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa, Konkurs nr. 1.1.1_4
Poddziałanie 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurs nr. 1.1.2_9
Poddziałanie 1.1.2 Małe i Średnie przedsiębiorstwa, Konkurs nr 1.1.2_1
Poddziałanie 1.1.2 Małe i Średnie przedsiębiorstwa, Konkurs nr 1.1.2_2
Działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP, Konkurs 1.2_1
Działanie 1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości, Konkurs nr 1.4_1
Poddziałanie 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych, Konkurs nr 1.5.1_1
Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych, Konkurs nr 1.5.2_2
Poddziałanie 1.6.1 Promowanie atrakcyjności regionu, Konkurs nr 1.6.1_1A

Informacji dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 udzielają konsultanci  Punktu Informacyjnego RPO WP pod nr tel. (58) 32 33 236 i adresem e-mail: informacje@arp.gda.pl


 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie