Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Działanie 8.2 PO IG - zatwierdzenie uzupełniającej listy rankingowej - I nabór w 2014 r

Informujemy, iż na stronie internetowej PARP została opublikowana uzupełniająca lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach I naboru przeprowadzonego w 2014 roku dla Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B PO IG.

Nastąpiło kolejne zwiększenie środków przeznaczonych na wsparcie projektów w ww. konkursie, do wysokości 423 669 802,15 PLN. Powyższe pozwoliło na objęcie dofinansowaniem projektów, które w wyniku oceny merytorycznej fakultatywnej uzyskały 68 punktów. Na przedmiotowej liście znalazło się 166 wniosków, których łączna rekomendowana kwota wynosi 62 372 600,24 PLN.

Więcej informacji www.parp.gov.pl

  • data: 2014-05-19

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie