Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na I konkurs w ramach Działania 8.2 PO IG w 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że 31 stycznia br. zamknięto nabór wniosków na konkurs do Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" PO IG. W ramach konkursu złożono 1993 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 1 181 449 707,46 PLN.

  • data: 2014-02-03

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie