Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - działanie 6.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2013 dla działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Do wsparcia zostało zatwierdzonych 318 projektów na łączną kwotę 107 777 279,57 zł., w tym 107 projektów polegających na wdrożeniu planu rozwoju eksportu zweryfikowanego oraz zatwierdzonego na  podstawie przepisów dotychczasowych oraz 211 projektów polegających na wdrożeniu planu rozwoju eksportu sporządzonego w wyniku usługi doradczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

Lista wniosków rekomendowanych do wsparcia dostępna jest na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozowju Przedsiębiorczości.

  • data: 2013-12-20

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie