Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na III konkurs w 2013 r. w ramach Działania 8.1 PO IG

19 lipca br. zamknięty został nabór wniosków na III konkurs w 2013 r. do Działania 8.1 PO IG. „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” PO IG.W ramach Działania wpłynęło 1437 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  671 853 866,42 PLN.

  • data: 2013-07-22

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie