Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Działanie 8.1 PO IG - zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie - II konkurs 2013 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków na II konkurs w 2013 r. do Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” PO IG, zakończył się z dniem 17 maja 2013 r. W ramach Działania wpłynęło 871 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 403.997.646,52 PLN. Z terenu województwa pomorskiego wpłynęło 38 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 16.312.767,21 PLN.

  • data: 2013-05-22

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie