Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - działanie 6.1 PO IG, III runda 2012 r.

Zatwierdzono listy projektów rekomendowanych oraz nierekomendowanych do dofinansowania w ramach III rundy aplikacyjnej w 2012 r. dla Działania 6.1  POIG  "Paszport do eksportu" .

Z listami projektów mozna zapoznać się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  • data: 2013.03.13

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie