Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Działanie 8.2 POIG - zatwierdzenie list rankingowych , III nabór w 2012 r.

Zatwierdzono listy rankingowe projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach III naboru  w 2012 roku dla Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" PO IG.  Do otrzymania dofinansowania zatwierdzono 446 wniosków na łączną kwotę 177 095 852,19 PLN.

LIsta wniosków rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 PO IG na stronie internetowej PARP

  • data: 2013.03.11

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie