Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Rozstrzygnięto I rundę projektów w 2011 r. dla Działania 8.2 PO IG

Zatwierdzono listy rankingowe projektów rekomendowanych do dofinansowania w  I naborze 2011 r. w ramach Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"  PO IG.

Do otrzymania dofinansowania zatwierdzono łącznie 202 projekty. W województwie pomorskim do realizacji zostało wybranych 10 projektów na kwotę dofinansowania 3.462.386,50 PLN.

W wyniku pozytywnie rozpatrzonych protestów dodatkowo w pomorskim zatwierdzono do realizacji jeszcze 5 projektów na kwotę 3.295.623,99 PLN.

 

Lista wniosków zatwierdzonych wramach Działania 8.2 na stronie internetowej PARP

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie