Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Rozstrzygnięto konkurs z 2011 r. dla Działania 8.1 PO IG

Rozstrzygnięto konkurs z 2011 r. w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dofinansowanie otrzymają 122 projekty na łączną kwotę 57,44 mln zł, w tym 5 projektów z województwa pomorskiego na kwotę  ponad 2,5 mln zł.

Szczególowe informacje z listą projektów wybranych do dofinansowania dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie