Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zmiana w harmonogramie 2010 konkursu do działania 1.4-4.1 PO IG

 


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że alokacja działania 4.1 na lata 2007 - 2013 została wyczerpana. W związku z tym w wyniku decyzji instytucji nadzorujących, kolejny nabór wniosków w ramach działania 1.4-4.1 zostanie ogłoszony w przypadku pozyskania dodatkowych środków na zwiększenie alokacji działania 4.1

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie