Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Działanie 8.1 - II runda w 2009 r.- wybrano projekty do dofinansoweania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje na stronie internetowej zatwierdzone przez Instytucja Zarządzającą  listy rankingowe projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej 2009 dla Działania 8.1 PO IG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Listy zatwierdzonych wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej 2009 dla Działania 8.1  (link)

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie