Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Działanie 8.1 - III runda 2009 - Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu i naboru wniosków o dofinansowanie

PARP informuje, że w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego dokonała zmiany terminu naboru do trzeciej w tym roku rundy aplikacyjnej w Działaniu 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 

Nowy termin ogłoszenia naboru zostaje wyznaczony na 12 października 2009 r., natomiast przyjmowanie wniosków rozpocznie się od 26 października 2009 r. Do czasu uruchomienia trzeciej rundy zostanie zakończona ocena formalna ponad 1300 wniosków złożonych w ramach II rundy, co umożliwi tym przedsiębiorcom, którzy nie otrzymają dofinansowania ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych, dokonanie poprawek i ponowne aplikowanie w jesiennym naborze.

 

Komunikat na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie