Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Interpretacja z dnia 30.06.2008

Dotyczy kwestii wyłączenia  z dopuszczonych typów projektu w ramach konkursu nr 1.1.1._1 do Poddziałania 1.1.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”  RPO WP 2007-2013 projektów w zakresu budowy, rozbudowy.

Przez budowę, rozbudowę należy rozumieć wszystkie projekty inwestycyjne planowane do realizacji przez przedsiębiorcę, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenia budowy. Tego rodzaju inwestycje, w świetle obowiązującej dokumentacji konkursowej, są wyłączone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu nr 1.1.1._1. Pozostałe projekty inwestycyjne, które dotyczą np. prac adaptacyjnych, remontowych i jednocześnie nie wymagają uzyskania dokumentów, o których mowa wyżej, są dopuszczone do ubiegania się o wsparcie, o ile Wnioskodawca wykaże powiązanie planowanego przedsięwzięcia z pozostałymi typami projektów dopuszczonymi w ogłoszeniu o konkursie.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie