Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Interpretacja z dnia 30.06.2008

Dotyczy kwestii zdefiniowania pojęć „rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa” (typ projektu 1) i „rozwój działalności gospodarczej firmy” (typ projektu 3) w ramach konkursu nr 1.1.1._1 dla Poddziałania 1.1.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” RPO WP 2007-2013.

W przypadku, gdy Wnioskodawcy, którego nr PKD określony jest we wniosku jako ten, którego dotyczy projekt, figuruje również w dokumencie rejestrowym załączonym do wniosku, należy taki projekt traktować jako mający wpływ na rozwój działalności gospodarczej firmy. W przeciwnym wypadku, gdy nr PKD nie występuje w dokumencie rejestrowym należy przyjąć, iż projekt dotyczy rozszerzenia zakresu działalności przedsiębiorstwa.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie