Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Interpretacja z dnia 24.06.2009

Informujemy, iż zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego  z dnia 24 czerwca 2009 r. (sygn. akt DPR.OP.64318-1563/09), datą rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków dla projektów złożonych w ramach konkursów ogłoszonych w 2008 roku (w przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie w 2008 roku oraz otrzymania przez Beneficjenta pisma potwierdzającego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, że projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy, po 1 stycznia 2009 roku), uznaje się 1 stycznia 2009 roku.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie