Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Listy projektów wybranych przez Zarząd Województwa Pomorskiego do dofinansowania

Poniżej prezentujemy zatwierdzone przez Zarząd Województwa Pomorskiego aktualne listy wniosków o dofinansowanie projektów, które ubiegały się o dotacje w ogłaszanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. konkursach  w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007-2013. Wszystkie wnioski, które znajdują się na poniższych listach otrzymały pozytywną ocenę formalną, wykonalności i strategiczną i następnie zostały przekazane pod obrady Zarządu Województwa. Zarząd w formie uchwały zatwierdził je do dofinansowania.


Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W BIP odnajdą Państwo archiwalne wersje uchwał ZWP z listami wniosków wybranych do dofinansowania w ramach OP 1 RPO WP.

 

 

 

Działanie 1.1 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

 

 

Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.1.2 Małe i Średnie przedsiębiorstwa
Działanie 1.2 Rozwiązania Innowacyjne w MŚP
Działanie 1.4 Systemowe Wspieranie Przedsiębiorczości
Działanie 1.5 Regionalna Sieć Transferu Rozwiązań Innowacyjnych

 

 

Poddziałanie 1.5.1 Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych
Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie Regionalnych Procesów Proinnowacyjnych
Działanie 1.6 Promocja Gospodarcza Regionu

 

 

Poddziałanie 1.6.1 Promowanie Atrakcyjności Regionu

Uzupełenienie wyników Konkursu nr 1.6.1_1 Promowanie atrakcyjności regionu po ponownej ocenie po protestach od niewybrania przez ZWP

Poddziałanie 1.6.2 Wspieranie Międzynarodowej Aktywności Pomorskich Przedsiębiorstw

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie