Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Listy projektów - pozytywna ocena wykonalności / strategiczna


Poniżej prezentujemy listy wniosków o dofinansowanie projektów, które ubiegały się o dotacje w ogłaszanych konkursach  w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007-2013 po zakończonej pozytywnie ocenie wykonalności / strategicznej. 

 

Listy projektów - pozytywna ocena wykonalności i strategiczna łącznie, przekazanych na Zarząd Województwa Pomorskiego (Działania 1.1-1.2)
Listy projektów - pozytywna ocena strategiczna, przekazanych na Zarząd Województwa (Działania 1.4, 1.5, 1.6)


 


 

Listy projektów - pozytywna ocena wykonalności (Działania 1.4, 1.5, 1.6)

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie