Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Listy projektów


Poniżej prezentujemy listy projektów zgłoszonych w konkursach ogłaszanych przez ARP S.A. w ramach OP 1 RPO WP 2007-13, które znajdują się w trakcie kolejnych etapów oceny przez specjalistów RIF (ocena formlana) oraz zespoły ekspertów i grupy strategiczne (ocena wykonalności i strategiczna), a następnie wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

 

Komunikat dla Wnioskodawców w ramach konkursu nr 1.1.2_9 "Małe i średnie przedsiębiorstwa".

Informujemy Wnioskodawców, których projekty są weryfikowane w ramach konkursu nr 1.1.2_9 "Małe i średnie przedsiębiorstwa", o zmianie procedury oceny. Zgodnie z uzasadnieniem  uchwały nr 34/282/10  z dn. 12 stycznia 2010 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr 1.1.2_9 "Małe i średnie przedsiębiorstwa" oraz ze względu na to, że kryteria oceny nie odzwierciedlają do końca specyfiki projektów dotyczących udziału w targach i wystawach, Zarząd Województwa postanowił o przyznaniu dofinansowania projektom, które uzyskały co najmniej 55% ogólnej sumy punktów.


 

 


Informacji dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 udzielają konsultanci  Punktu Informacyjnego RPO WP pod nr tel. (58) 32 33 236 i adresem e-mail: informacje@arp.gda.pl


 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie