Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

 

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA BADAŃ I INNOWACJI DLA MŚP 
W PROGRAMIE HORYZONT 2020

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej, Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” oraz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zapraszają na szkolenie pt. "Możliwości finansowania badań i innowacji dla MŚP w programie HORYZONT 2020".

 

Szkolenie poświęcone będzie możliwościom finansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w programie ramowym UE HORYZONT 2020. Głównym celem spotkania jest przedstawienie zasad uczestnictwa dla MŚP w programie HORYZONT 2020 oraz zaprezentowanie  preferencyjnych konkursów dla MŚP w Horyzoncie 2020, w tym SME INSTRUMENT. Dowiedzą się Państwo również jakie  wsparcie innowacyjnym MŚP oferuje Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli (BRWP) i Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Gdańsk.

 

Szkolenie poprowadzą Eksperci z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej, Regionalnego Ośrodka Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” oraz Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli.


TERMIN: 16.11.2018 r. (piątek), godz. 10:00 - 13:30


MIEJSCE: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472D (Olivia SIX), sala 12.13, 12 piętro


<<<ZAPISZ SIĘ>>>

Program spotkania:

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie